Våra erbjudanden
Alla ark och rutor är gjorda av polykarbonat (PC). Fraktkostnad tillkommer vid transport. Rutorna är lätta att böja efter bilens form.

Alla priser är exklusive moms. Alla rutor är plana, ej välvda.
3 mm, repfritt på båda sidor
Ark 155 x 82 cm 549 Kr
Ark 155 x 97 cm 599 Kr
4 mm, repfritt på båda sidor
Ark 155 x 82 cm 699 Kr
Ark 155 x 97 cm 799 Kr
5 mm, repfritt på båda sidor
Ark 155 x 100 cm 899 Kr
6 mm, repfritt på båda sidor
Ark 155 x 100 cm 1199 Kr
1,2 mm, ej repfritt
Ark 205 x 125 cm 249 Kr
3 mm, ej repfritt
Ark 155 x 90 cm 399 Kr
Diametern av borrhålen måste vara 50% större än skruvarna för att tillåta förskjutning av produkten på grund av termisk expansion. Borra även hålen 1,5 x ifrån kanten.

The diameter of the drill holes must be 50% larger than the screws to allow for the displacement of the product due to thermal expansion. Also drill the holes 1.5 x from the edge.