Våra erbjudanden
Alla ark och rutor är gjorda av polykarbonat (PC).
Alla rutor är plana och lätta att böja efter bilens form.

Kapkostnad: 150kr per kapning

Alla priser är exklusive moms.
Fraktkostnad tillkommer vid transport.
3 mm, repfritt på båda sidor
Ark 155 x 82 cm 549 Kr
1,2 mm, ej repfritt
Ark 205 x 125 cm 249 Kr
Diametern av borrhålen måste vara 50% större än skruvarna för att tillåta förskjutning av produkten på grund av termisk expansion. Borra även hålen 1,5 x ifrån kanten.

The diameter of the drill holes must be 50% larger than the screws to allow for the displacement of the product due to thermal expansion. Also drill the holes 1.5 x from the edge.